Nyheter

For nye medlemmer er det laget en liten brukerveiledning under fanen Registrering, her er det et enkelt oppsett om hvordan man går frem for å bruke Min Idrett.

Dette er noe vi i klubben sterkt anbefaler og gjøre!

Hei alle, vil bare minne om at folkebadet er åpent. Litt informasjon:
Man kan melde seg på fra morgenen, den dagen du/dere vil svømme.
Etter man har fylt ut, får man melding på skjermen at man er påmeldt.
Det er grense på 16 betalende personer på en gruppe , er det påmeldt flere enn det får man beskjed at det er fullt.
Man må melde alle som kommer , så kommer du med kona og 2 barn skal du fylle ut skjema 4 ganger for hvert person. Følg linken for påmelding og åpningstider.

Det har vært noen spørsmål ift NSFs koronavettregler, og jeg skal her forsøke å få frem det viktigste man må følge og ta hensyn til når man planlegger ulik type aktivitet. Det første er skillet mellom under/over 20 år, og det andre skillet mellom trening (svømmeskole, svømmetrening) og arrangement (konkurranse, instruktør-/trenerkurs).

NSFs koronavettregler finnes på denne i siden: https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/. Her er beskrevet generelle regler for trening og spesifikke regler for barn/ungdom og voksne.Det er også laget et veiledningshefte for klubber som man finner her: [https://svomming.no/wp-content/uploads/2020/06/Veiledningshefte-til-klubber-15.06.20.pdf](https://svomming.no/wp-content/uploads/2020/06/Veiledningshefte-til-klubber-15.06.20.pdf).

For instruktør- og trenerkurs gjelder regler for arrangement som man finner her: [https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/#1590750923536-7b32ec50-298c](https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/#1590750923536-7b32ec50-298c). Her er det verdt å merke skillet med bakgrunn i alder (under/over 20 år) og hvilket fylke deltakerne kommer fra.

I tillegg må klubbene/kretsene som arrangør av trening/konkurranser/kurs forholde seg til retningslinjene som gjelder for den aktuelle hallen/skolen aktiviteten skal arrangeres i. Dette for å sikre at man ivaretar både lokale og nasjonale retningslinjer.

På hovedsiden for koronavettregler ([https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/](https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/)) finnes det linker til mange ulike sider med tips og informasjon. F.eks tips til organisering i basseng, forslag til infoskriv, smittevernveilder for svømmeanlegg etc.

Jeg håper dere ved å bruke NSF infoside for koronavettregler vil finne det meste man trenger av relevant informasjon for å kunne planlegge ulike aktiviteter. Vi har forsøkt å være så konkrete vi kan, men noe kan kun tilpasses lokalt med utgangspunkt i lokalet man skal benytte, hvilken type aktivitet det er, alderen på deltakerne og hvor deltakerne kommer fra. Ta kontakt hvis noe er uklart.

Jørn Idar Westby

Videregående instruktørkurs svømming skal holdes på Skreia ungdomsskole 5 og 6 desember. Kurset koster 1700 for medlemmer i NSF, 2200 for ikke medlemmer. Oppstart klokken 09:00 5 desember og avsluttes 6 desember klokken 16:00. Mat, frukt og drikke vil bli servert. Påmelding via "min idrett"